Placeholder Picture

Ons programma

De programma’s zijn gericht op het bevorderen van emotionele intelligentie, relationele en sociale vaardigheden, studievaardigheden.

Lions Quest werd uitgewerkt voor zowel het lager onderwijs als het lager en hoger middelbaar.

De drie programma’s zijn op de dezelfde principes gestoeld.

Sociaal-Emotioneel Leren (SEL)


Placeholder Picture

Bouwstenen


Placeholder Picture

België

Jarenlang hebben wij de Belgische Lions samen met de Stichting G de VZW “Leefsleutels voor Jongeren” met succes gedragen. Hier ging de aandacht vooral naar het lager en het lager middelbaar onderwijs, leeftijdscategorie 10-14 jaar.

Van “Leefsleutels” naar “Troeven voor Succes”

Na het verlaten van de VZW hebben we na analyse van de kloof tussen middelbaar en het hoger onderwijs (lage slaagkansen) en de werkomgeving (hoge werkeloosheid), onze aandacht gespitst op de 2de en 3de graad hoger middelbaar, de opleidingscentra maar ook op de opvoeders in verschillende opvanghuizen en buitenschoolse activiteiten, de leeftijdscategorie 15-21 jaar.

Onze betrachting is van deze jongeren voor te bereiden in een gezond en veilig schoolklimaat op de vereisten van werken en studeren in de 21ste eeuw.

Daarom vertaalden we en pasten we het “Skills for Action” (Vaardigheden in Actie) aan tot

“Troeven voor Succes”.

Placeholder Picture

Wil de lesgevers de nodige capaciteit en zelfvertrouwen geven om de vakoverschrijdende doelen te halen en in te passen in de schoolstructuur en curriculumopbouw.

Dit vertaalt zich concreet in een:
“Vaardighedenbank”, een gereedschapskist voor leerkrachten door leerkrachten gemaakt.

Het is een reeks van volledig uitgewerkte en geteste lessen.

Een geheel van 37 lessen over 37 vaardigheden ingedeeld volgens de vijf kernwaarden van SEL, het Sociaal -Emotioneel Leren, en een categorie voor preventie.

Telkens met dezelfde structuur: uitgangspunt, richtlijnen, mogelijke toepassingen en met drie niveaus: leren, versterken en verrijken.

Al dan niet met werk- en invulbladen, waarvan sommige met de familie zijn in te vullen. Beeldschermen op USB-stick.

De 37 vaardigheden
culturele sensibilisatie

Vaardigheid 1:
Onze culturele geschiedenis verkennen

Vaardigheid 2:
Partijdigheid onderscheiden

Vaardigheid 3:
Etnocentrisme herkennen

Vaardigheid 4:
Stereotypes herkennen

Vaardigheid 5:
Diversiteit naar waarde schatten

Interpersoonlijke
communicatie

Vaardigheid 6:
Onze behoeften uitdrukken

Vaardigheid 7:
Feedback geven en krijgen

Vaardigheid 8:
Interviewen

Vaardigheid 9:
Luisteren met empathie

Vaardigheid 10:
Mondelinge presentaties geven

Vaardigheid 11:
Conflicten oplossen

ZELFBEHEER EN VERANTWOORDELIJKHEID

Vaardigheid 12:
Assertief zijn

Vaardigheid 13:
Omgaan met frustratie en ontgoocheling

Vaardigheid 14:
Oorzaak en gevolg identificeren

Vaardigheid 15:
Beslissingen nemen die onze doelstellingen ondersteunen

Vaardigheid 16: Verantwoord internetgedrag

Vaardigheid 17:
Omgaan met persoonlijke woede

Vaardigheid 18:
Stressbeheer

Vaardigheid 19:
Tijd beheren

Vaardigheid 20:
Weerstaan aan druk van leeftijdsgenoten

Vaardigheid 21:
Persoonlijke objectieven bepalen en bereiken

PREVENTIE VAN TABAK, ALCOHOL EN ANDER DRUGGEBRUIK

Vaardigheid 22:
Gezonde keuzes

Vaardigheid 23:
Tabak
Vaardigheid 24:
Alcohol

Vaardigheid 25:
Illegale drugs

Vaardigheid 26:
Geneesmiddelen op voorschrift

Vaardigheid 27: Mediaberichten interpreteren

OMGAAN MET PESTEN EN INTIMIDATIE

Vaardigheid 28:
Treiteren

Vaardigheid 29:
Intimidatie

Vaardigheid 30:
Intentie vs. effect

Vaardigheid 31:
Digitaal misbruik

STUDIE- EN SCHRIJFVAARDIGHEDEN

Vaardigheid 32:
Efficiënte vragen stellen

Vaardigheid 33:
Informatie evalueren

Vaardigheid 34:
Onderzoekbronnen verkennen

Vaardigheid 35:
Een onderzoekverslag voorbereiden

Vaardigheid 36:
Een opinie onderbouwen

Vaardigheid 37:
Stapsgewijs schrijven voor verschillende doeleinden

Presentatiemap

U kan hier een presentatiemap raadplegen om een idee te hebben van de lessen. Deze map bevat een les van elke categorie.


Seminarie
De leerkrachten, directies, leden van CLB maken kennis met het programma en handboek onder leiding van een professionele en Lions-Quest erkende trainer.

Gedurende twee dagen wordt intens samengewerkt om programma en handboek door te nemen, met strategieën voor klas- en schoolklimaat, en een succesvol groepsproces.

De Lessen
De “Vaardighedenbank” kan als een grabbelton of als inspiratiebron gebruikt worden naargelang het belang van het moment.

De lessen kunnen gegeven worden als afzonderlijke lessen of verweven met andere lessen.

Ze kunnen is een semester of over een of meerdere jaren gespreid worden.

Scholen voor het goede doel

De leerlingen derde graad krijgen in Scholen voor Goede Doelen de kans om wat ze verworven hebben aan sociaal-relationele vaardigheden toe te passen en te oefenen.

Hier ook kan het met het lessenprogramma verweven worden.

Een prijskamp voor de beste sociaal lokale projecten.

Een initiatief van een Lions Club voor de lokale scholen.

- Lion King Project Kardinaal van Roey-instituut Vorselaar
- Lion King – Project Kardinaal van Roey-instituut Vorselaar REFLECTIEBUNDEL