Placeholder Picture

De school

Sociale en emotionele competenties kunnen worden aangeleerd, gemodelleerd en geoefend en leiden tot positieve resultaten voor leerlingen die belangrijk zijn voor succes op school en in het leven.

Om sociaal en emotioneel leren zo effectief mogelijk te laten zijn, is het essentieel dat scholen de principes van sociaal en emotioneel leren integreren in het lessenpakket, leerproces, discipline, buitenschoolse tijd en met oog voor een voortdurende verbetering.

Een handige hulp is de “Vaardighedenbank”, een gereedschapskist voor leerkrachten door leerkrachten gemaakt

Hiervoor organiseren we seminaries.

Wij willen de lesgevers de nodige capaciteit en zelfvertrouwen geven om de vakoverschrijdende doelen te halen en in te passen in de schoolstructuur en curriculumopbouw.

Placeholder Picture
Presentatiefolder

Seminarie of studiedagen

Kwaliteit primeert!

Alle workshops worden door erkende trainers gegeven.
Seminaries
 • aantrekkelijke en rustige omgeving (bv. kust/ardennen)
 • twee opeenvolgende dagen
 • overnachting en maaltijden inbegrepen
 • lesmateriaal ter beschikking
 • groepen van gemiddeld 20 personen
 • € 250 pp. all in
Studiedagen
 • schoollokatie
 • twee al dan niet opeenvolgende dagen
 • zonder overnachting
 • lesmateriaal ter beschikking
 • groepen van gemiddeld 20 personen
 • prijs overeen te komen

Methodologische benadering van de workshops:

De workshop is een onderdompeling in het programma. Het leren is daarom actief, participatief, ervaringsgericht en leuk. Alles komt gaandeweg aan bod, spelletjes en activiteiten. Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze groepservaring, binnen de grenzen van hun eigen comfort en privacy.

Alle overige kosten (zalen, lesmateriaal en trainers) : via de Belgische Lions en Lions Clubs International Foundation (grants)
Gericht op onderwijzers, opvoeders, directieleden en lokale gemeenschapsvertegenwoordigers
Doelstellingen workshops

➢ Het Lions Quest vaardigheidsonderwijsprogramma ontdekken en bewust maken van de vaardigheden die nodig zijn om de sleutelcompetenties van de jongeren te bevorderen ;

➢ De principes en pedagogische maatregelen identificeren en definiëren voor het creëren van een gezond en veilig schoolklimaat;

➢ De inhoud van het pedagogisch materiaal ontdekken door middel van een atelier actieve en participatieve benadering;

➢ Ervaar "typische" sessies geïnspireerd door het programma en uit de 111 lesmogelijkheden;

➢ Door de leermethode te ontwikkelen.

➢ Door de overdraagbaarheid naar het dagelijkse schoolleven met de andere deelnemers na te gaan

Heb je een vraag?
Inhoud seminarie

In verschillende sessies:

Inleiding tot het seminarie en Lions-Quest programma, tot de principes van lesgeven door middel van oefeningen en praktische spelletjes om de groep en haar samenhang te trainen, verkennen van de belangrijkste pedagogische principes die helpen een klimaat te creëren dat bevorderlijk is voor leren en voor welbevinden en een sessie “leren door te doen” (learning by doing) beleven.

Ontdekken van de leerstof door middel van een actieve en participatieve aanpak.

Het ervaren van een "typische" sessie geïnspireerd door het programma, met de belangrijkste punten uit de eerste sessie en de specifieke methodologie voor ervaringsgericht leren.

Analyse van de voorgaande sessies om duidelijk te identificeren: de inhoud, de houding, de belangrijkste pedagogische principes en de methodologie van het werk voor onderwijs in levensvaardigheden dat, onder andere, helpt om tieners te empoweren om hen te helpen omgaan met pesten en intimidatie.

Verschillende sessies en oefeningen voor het overdragen met de nodige ruimte naar het dagelijkse schoolleven, opportuniteiten en hindernissen. Algemene debriefing, follow up bepalen en afronding

Het is bedoeld voor directies, leerkrachten, en graag minstens 2 deelnemers per school om het de beste kans te geven.

Met de accentverschuiving door de minister in de taken van het CLB verwachten we hier ook deelnemers.

Placeholder Picture
Reacties van deelnemers

Scholen voor het goede doel

Een buitenkans voor de school om met een lokale Lions Club de leerlingen te stimuleren wat ze aangeleerd hebben toe te passen in lokale sociale projecten.

Wel moet iemand van de school het project overzien.