Placeholder Picture

Ons verhaal

Ons Verleden

Placeholder Picture

In 1975 was Rock Little, een tiener uit Ohio aan het herstellen van een auto-ongeval. Tijdens deze lange maanden vroeg hij zich af waarom tieners zo weinig goed voorbereid waren om de uitdagingen van alle dagen aan te gaan en later succesvolle burger te worden. Eens genezen heeft hij een nationale campagne opgestart om hierop een antwoord te vinden.
Op deze zoektocht "queste" sprak hij met tal van jongeren (2000), leerkrachten en specialisten. Met workshops voor leerkrachten kon hij een programma voor leerlingen lager middelbaar ontwikkelen.
Met een gift van Kellogg, 130.000 usd kon hij in 1977 Quest International oprichten en een lessenreeks ontwerpen en uitbouwen voor preventie tegen drugs. Dit werd zo goed onthaald dat ook de basisscholen en het hoger middelbaar onderwijs ook dit programma voor een positieve ontwikkeling van hun leerlingen vroegen.

Deze ontwikkeling en verdere uitbreiding kon maar door de steun in 1984 van het LCIF, Lions Club International Foundation. Deze stichting zal datzelfde jaar nog een partnerschap aangaan om “Leefsleutels” op te starten, ondersteunen en verspreiden.
Het is een programma voor drugpreventie voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar. Het is nog altijd erkend als een topprogramma en als dusdanig gebruikt door organisaties voor drugpreventie zoals de UNODC (Verenigde Naties).
In België hebben de Lions samen met de G-Stichting van de Generale Bank jaren van “Leefsleutels” een succes gemaakt, met honderden leerkrachten opgeleid in 3-daagse residentiële seminaries en over 30.000 leerlingen die de lessen volgden per jaar!

De volgende 18 jaren werd het programma naar alle scholen verder uitgebreid, over heel de wereld, met subsidies van de stichting en met geldelijke steun en hulp door lokale Lions Clubs. 
In 2002 werd LCIF de eigenaar van Quest en ontstond Lions Quest.

Placeholder Picture

De stichting gaf al meer dan 30 miljoen usd uit aan hulp voor de ontwikkeling van dit programma van leerkrachten voor leerkrachten en als ondersteuning van Lions Quest projecten van Lions Clubs voor hun lokaal onderwijs. Het groeide uit tot een programma in 40 talen en toegepast in 105 landen, dankzij de centen maar ook de belangloze inzet van de Lions.

Erkend als een ervaringsgericht programma voor Sociaal-Emotioneel Leren (SEL)

Lions willen de lesgevers de nodige capaciteit en zelfvertrouwen geven om de vakoverschrijdende doelen te halen en in te passen in de schoolstructuur en curriculumopbouw.

Partners en ondersteunende organisaties

Een aantal nationale en internationale organisaties die zich inzetten om jonge mensen te begeleiden naar een verantwoord, gezond, drugs- en geweldvrij leven, steunen de Lions Clubs International Foundation (LCIF) en Lions Quest.

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Lions Internationaal (LCI)

Meer dan 100 jaar dienstbaarheid aan de gemeenschap

LCI werd in 1917 als een vrijwilligers club gesticht. Het is ‘s werelds grootste serviceclub en een van de grootste NGO’s ter wereld, met een netwerk van 1,4 miljoen leden in 50.000 clubs en in meer dan 200 landen.

De Lions Clubs zijn op tal van sociale terreinen regionaal en nationaal actief.

Internationaal ligt de focus op:

Placeholder Picture
diabetes
Placeholder Picture
zicht
Placeholder Picture
honger
Placeholder Picture
milieu
Placeholder Picture
kinderkanker

Lions Internationaal Foundation (LCIF)

Iedere geïnde euro gaat naar het goede doel, 1$ geschonken = 1$ ter plaatse

De internationale stichting van de 50.000 Lions Clubs, helpt in de acties van Lions Clubs die hun draagkracht overstijgt. In 2022-2023 waren er 1250 tussenkomsten voor 35,3 miljoen USD.

Het is erkend als een van de best beheerde stichtingen.

De Lions in België

Organisatie met een groot maatschappelijk impact

Lions Clubs België staat open voor iedereen.

Voor jongere mensen vanaf 18 jaar bestaat ook de dochterorganisatie Leo Clubs België.

Placeholder Picture
+7007 leden (22.02.2022)
Placeholder Picture
+500 activiteiten/jaar
Placeholder Picture
275 clubs (22.02.2022)
Placeholder Picture
meer dan € 5 miljoen ingezamelde fondsen / jaar voor sociale doelen