Placeholder Picture

Voor de Lions

Van pesten tot cyberpesten, van psychische littekens tot zelfdoding, van intimidatie tot mobbing en geweld, met stress en een onveilig gevoel, van druk door gelijken tot verkeerde keuzes en verslavingen, van dalende school prestaties tot afhaken… en voor de eindejaar leerlingen hoger middelbaar lage slaagkans hogere studies, hoge werkloosheid bij het betreden van de arbeidsmarkt…
Hoe kunnen wij ouders, leerkrachten en leerlingen als Lions hierbij helpen, en voor deze laatste leerlingen hun kansen, hun troeven in studies en werk verhogen?
Onze stichting LCIF doe dit al vele jaren in meer dan 100 landen met het programma Lions Quest.
Met de steun van de G- stichting waren wij heel succesrijk in de leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar met het programma “Leefsleutels”.

Met de steun van onze stichting LCIF, die ertoe bereid is, onze gouverneurs, onze regio en zone voorzitters en vooral de clubs en de Lionsleden kunnen we succesrijk zijn voor de leeftijdscategorie 15 tot 21 jaar met het programma “Troeven voor succes”.

Met een ervaringsgericht en uitgewerkt lessenpakket bieden wij de leerkrachten de nodige middelen voor een gezond en veilig schoolklimaat, waarmee de leerlingen de kansen krijgen om zich goed in hun vel te vinden. Hierdoor verbeteren hun schoolresultaten en bieden zij beter weerstand tegen negatieve invloeden. Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot evenwichtige jongeren en tot bewuste burgers.
Start van “Troeven voor Succes” in de scholen door deelname van minstens twee leerkrachten aan een seminarie waarin het sociaal-emotioneel leren en preventie belicht wordt en hoe met de nodige ruimte deze principes en lessen in het dagelijkse schoolleven kunnen omgezet worden.
Het zijn tweedaagse residentiële seminaries die gegeven worden door professionele en Lions Quest-erkende trainers.
Het Multi District organiseert via zijn commissie Lions Quest de seminaries en draagt door de Lions Quest provisie en met hulp van het LCIF de helft van de kost, de rest door de deelnemende scholen of lokale sponsoring en Lions clubs.

Wie de Jeugd, hun ouders en leerkrachten een warm hart toedraagt:

  • Informeer je over het programma en middelen
  • Contacteer jouw lokale school, alle scholen met een derde graad
  • Betrek de commissie via het meldingsformulier met de follow up van de contact name
  • Bewaar contact tussen de scholen en de Lions Club
  • Bij inschrijving van leerkrachten op een seminarie:
  • Sponsor zo nodig de deelname ( 250 euro per leerkracht)
  • Inviteer ze na het seminarie op de club voor een verslag
  • Monitor de opvolging van het programma de school
  • Feed back naar de commissie
  • Wordt lid van de Lions -Quest ploeg

Niets belet een club, een geheel van clubs, een zone, een district een eigen seminarie in te richten voor de scholen van de streek of regio.
District D richt seminariedagen in over “ Pesten”.
LCIF voorziet hiervoor een drietal verschillende “grants”, subsidies als financiële bijdrage.

Scholen voor het goede doel

Naast deze hulp aan de leerkrachten voor het aanleren van sociaal-relationele vaardigheden en preventie bestaat er en al tien jaren een succesrijk programma door Kempische Lions Clubs in tal van hun scholen waarbij de leerlingen van de derde graad de kans krijgen van hun vaardigheden te oefenen in een prijskamp in kortlopende lokale, sociale projecten.
Dit kan los van “ Troeven voor Succes”, kan als follow up van de start van Troeven voor Succes” in de school of kan ook als inleiding ervan dienen! Aan jullie en jullie scholen!!